Ontwerpen en bouwen met plezier en vakmanschap…

Stacks Image 71


Sinds 1991 bedenkt, ontwerpt, maakt en plaatst dog design driedimensionale producten en tentoonstellingen.

Stacks Image 25


De toegevoegde waarde van dog design is de veelzijdigheid. Uitgangspunt is de wens van de klant.
In overleg bepalen we de door ons uit te voeren werkzaamheden.
Soms is dat alleen het ontwerp, soms een technische oplossing, soms alleen een deel van de productie.

Stacks Image 31


De kracht van dog design is het aan elkaar knopen van ontwerp, technische mogelijkheden en productie.

Stacks Image 37


We werken voor bedrijven, organisaties, ontwerpburo's, communicatieburo's, instellingen en overheid.
Werken we al voor U?

Stacks Image 81
Stacks Image 43


Van bedenken: grafisch ontwerp, video en audio, ruimtelijk ontwerp tot maken: bouw, software, hardware……

Stacks Image 47


Flexibiliteit in deskundigheid en mankracht.
Voor ieder project bepalen we de benodigde inzet.

Stacks Image 51Dog design is gevestigd in Rotterdam en beschikt ook over een technisch hoogstaande werkplaats.
Voor specialistische werkzaamheden werken we nauw samen in een netwerk van gedreven professionals.

Stacks Image 55


‘Kan niet’ bestaat niet!

Stacks Image 75
Get in touch
Stacks Image 79